Promocje

Wyszukiwarka

Słowo kluczowe

 w nazwie
 w tagach
 w opisie

Kategoria

Inne

Zakres cenowy:

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.meblotechnika.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.meblotechnika.pl jest prowadzony przez firmę:


Meblotechnika Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 27, 83-034 Kleszczewo

NIP 856-179-03-63
Regon 320406310

3. Adres do korespondencji:


Meblotechnika Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 27, 83-034 Kleszczewo

tel. 58 3000-222

e-mail: info@meblotechnika.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.meblotechnika.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Wysyłanie zapytań

5. Wszelkie zapytania dotyczące towaru można składać telefonicznie, faxem lub pocztą e-mailową.
Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w ciągu 48 godzin.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.



III. Procedura składania i realizacji zamówień

6.Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe.

7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

8. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji, jako gość lub zarejestrowania się i tym samym założenia konta użytkownika. Założenie konta użytkownika pozwala na wgląd do danych podanych przy składaniu zamówienia, obserwowanie postępów zamówienia oraz monitoring poprzednio zrealizowanych zamówień.

9. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

10. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu, adresu mailowego) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane. 

11. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 9:30, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Meblotechnika Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji oraz całkowitego anulowania zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną.

13. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

14. Meblotechnika Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

15. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.meblotechnika.pl.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

16. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Meblotechnika Sp. z o. o. i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

17. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

18. Meblotechnika Sp. z o. o. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z wskazaniem numeru NIP.

19. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale istnieje również możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

20. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w terminie ustalanym przy potwierdzaniu realizacji zamówienia.

21. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanym niezależnymi przyczynami.

22. Sklep nie bierze również odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z winy producenta.

23. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, Meblotechnika Sp.zo.o. zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów.

24. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nieprawidłowości bądź niezgodności towaru z umową klient zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia stosownego protokołu w obecności kuriera lub firmy transportowej poświadczonego podpisem doręczającego oraz zgłoszenia tego faktu sprzedawcy w ciągu 24 godzin od sporządzenia w/w protokołu.



IV. Formy płatności

25.Klient dokonuje płatności po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

  • Dla wszystkich towarów dostępnych w sklepie w formie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu 89 1160 2202 0000 0001 1787 6803 prowadzonego przez Bank Millennium Spółka Akcyjna. W przypadku wyboru tej formy płatności, towar będzie wysłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu. 

  • Dla towarów dostępnych w magazynie istnieje możliwość zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym w oddziale Meblotechnika Sp. z o. o. mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 27, 83-034 Kleszczewo w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W niektórych wypadkach konieczna będzie wpłata 50% zaliczki w celu rezerwacji towaru na magazynie. Szczegóły Klient ustala się ze sprzedawcą podczas realizacji zamówienia.

26. Po dokonaniu zlecenia przelewu na nasz rachunek prosimy o przesłanie e-maila z informacją o dokonaniu takiej transakcji pozwoli to przyspieszyć procedurę realizacji zamówienia.



V. Reklamacje

27. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nieprawidłowości bądź niezgodności towaru z umową klient zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia stosownego protokołu w obecności kuriera lub firmy transportowej poświadczonego podpisem doręczającego oraz zgłoszenia tego faktu sprzedawcy w ciągu 24 godzin od sporządzenia w/w protokołu. 

28. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, "Protokół reklamacji" jest podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Sporządzić go należy w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

29. Zgłoszenie reklamacyjne prosimy składać drogą mailową. Wypełnione dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres spółki.

30. Odbiór towaru podlegającego reklamacji i dostarczenia go do Meblotechnika Sp. z o. o. odbywa się na koszt klienta po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu odbioru.

31. Gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak śruby, elementy ruchome itp.



VI. Zwroty

32. Zakupiony towar nie podlega jakimkolwiek zwrotom (np.: z powodu nieprawidłowego wymierzenia mebli lub pomieszczenia, złego doboru koloru itp.)



33. Różnica wynikająca z indywidualnych ustawień ekranu klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji oraz zwrotu zakupionego towaru. Prosimy zatem o przemyślane zakupy.



34. Towary oznaczone w niniejszym sklepie internetowym jako „dostępne na zamówienie” nie podlegają zwrotom. Klient sam ponosi odpowiedzialność za dobór koloru oraz innych cech produktu.

VII. Ochrona prywatności

35. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

36. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Meblotechnika Sp. z o. o. do celów marketingowych i ewidencyjnych.



VIII. Postanowienia końcowe

37. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
38. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

39. Zawartość sklepu www.meblotechnika.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

40. Sklep www.meblotechnika.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów widniejących na sklepie, w tym błędna cena , oznakowanie towaru itp. Meblotechnika Sp. z o. o. zobowiązuje się do usunięcia wszystkich zidentyfikowanych błędów i usterek w możliwie najszybszym czasie. Jeśli błędy te zakłócą lub uniemożliwią prawidłowy tok realizacji zamówienia wówczas zamówienie zostanie anulowane, klient niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie, a jego zapłata zostanie w całości zwrócona na rachunek bankowy z którego została wysłana.

41. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów. Klient jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.

42. Prosimy pamiętać, że kolorystyka uzyskana na Państwa monitorze może odbiegać od rzeczywistego koloru wyrobu. Tylko próbka koloru dostępna do obejrzenia w siedzibie firmy gwarantuje odpowiednie wybarwienie wyrobu końcowego. W niektórych wypadkach odcień i struktura zamówionego towaru mogą różnić się od prezentowanej próbki. Uwarunkowane jest to naturalnym procesem tworzenia produktów oraz właściwości naturalnych materiałów produkcyjnych.

43. W przypadku niektórych wyrobów t.j.: krzesła, podstawy czy loże restauracyjne dopuszcza się wahania w wymiarach wynoszących +-2cm.

44. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego